Poslední aktualizace: 30.08.2022

Současnost


V základní škole se podle ŠVP vyučují tyto předměty:

Předmět Ročník
Český jazyk 1. - 9.
Anglický jazyk 6. - 9.
Matematika 1. - 9.
Prvouka 1. - 3.
Přírodověda 4. - 5.
Vlastivěda 4. - 5.
Občanská výchova 6. - 9.
Přírodopis 6. - 9
Dějepis 6. - 9
Zeměpis 6. - 9
Fyzika 7. - 9.
Chemie 9.
Informatika 3. - 9.
Hudební výchova 1. - 9.
Výtvarná výchova 1. - 9.
Pracovní činnosti 1. - 9.
Tělesná výchova 1. - 9.
Výchova ke zdraví 8. - 9.


V základní škole speciální se podle ŠVP vyučují tyto předměty:

Předmět Ročník
Český jazyk 1. - 10.
Věcné učení 1. - 10.
Matematika 1. - 10.
Informatika 3. - 10.
Hudební výchova 1. - 10.
Výtvarná výchova 1. - 10.
Pracovní činnosti 1. - 10.
Tělesná výchova 1. - 10.
Výchova ke zdraví 7. - 10.