X

POZOR!

Vážení rodiče a žáci,
jelikož doposud nebylo rozhodnuto o uzavření naší školy, bude provoz pokračovat bez přerušení, ale se stávající "nouzovým" omezeným rozvrhem.


Prázdniny!

Na dny 26. - 27.10. byly vyhlášeny "COVIDové" prázdniny
a na dny 29.-30.10 připadají podzimní prázdniny.

Poslední aktualizace: 24.10.2020

Vítejte na stránkách

Základní školy a základní školy speciální Lomnice nad Popelkou

Základní škola a základní škola speciální poskytuje základní vzdělávání žákům se zdravotním handicapem, jenž jim neumožňuje plně pojmout celou šíři teoretických vědomostí, znalostí a dovedností vyučovaných na základních školách běžného typu. Pro takové žáky jsou vypracovány dva ucelené vzdělávací programy podle hloubky daného handicapu, který je svými výstupy a plněním klíčových kompetencí připravuje na další stupeň vzdělávání, a tím jsou učňovské obory navazující na vzdělávací program školy.

Hlavním cílem je vést žáky k tomu, aby si osvojili potřebnou strategii k učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, jsou motivováni k tomu, aby se cvičili v účinné komunikaci a spolupráci, aby poznávali své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovali je spolu se získanými znalostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze.

Sídlíme v podkroví Základní školy TGM v Lomnici nad Popelkou.

Budova školy.