X

POZOR! - Škola otevřena od 12.4.

Vážení rodiče a žáci,
naše škola se opět otevře od pondělí 12. dubna 2021.
Otevření bude probíhat v 1. fázi za těchto nařízení:

 1. Výuka bude prezenční bez rotací.
 2. Bez výuky zpěvu a tělocviku. Bez školních výletů (pouze vycházky!).
 3. Ochrana nosu a úst - zdravotnická obličejová maska (ne látková, nemusí být nanorouška ani respirátor)
 4. Testování - Povinné neinvazivní testování:
    – antigenní testování 2x týdně
    – PCR 1x týdně
    – první test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu
 5. Větrání - 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min. Doporučená venkovní výuka v maximální míře.
 6. Povinná homogenita všech tříd a skupin. Platí i pro přestávky, na pozemcích školy, venkovní výuce apod.
 7. Stravování - pravidla pro neveřejné provozovny stravovacích služeb.
    – rozestupy mezi žáky z různých tříd,
    – přijetí organizačních opatření při čekání na výdej stravy, výdeji stravy a její konzumaci tak, aby nedocházelo k prolínání žáků z různých tříd a s osobami vyzvedávajícími oběd na distanční výuce.
    – stejná pravidla pro konzumaci svačin.
 8. Vstup třetích osob (mimo děti, žáky, studenty či zaměstnance) v době provozu školy nebo školského zařízení pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi, žáky či studenty.
Pokud chcete s nami sledovat aktuální stav ve školství během nouzového stavu, dozvíte se více na www.msmt.cz

Poslední aktualizace: 07.04.2021

Vítejte na stránkách

Základní školy a základní školy speciální Lomnice nad Popelkou

Základní škola a základní škola speciální poskytuje základní vzdělávání žákům se zdravotním handicapem, jenž jim neumožňuje plně pojmout celou šíři teoretických vědomostí, znalostí a dovedností vyučovaných na základních školách běžného typu. Pro takové žáky jsou vypracovány dva ucelené vzdělávací programy podle hloubky daného handicapu, který je svými výstupy a plněním klíčových kompetencí připravuje na další stupeň vzdělávání, a tím jsou učňovské obory navazující na vzdělávací program školy.

Hlavním cílem je vést žáky k tomu, aby si osvojili potřebnou strategii k učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, jsou motivováni k tomu, aby se cvičili v účinné komunikaci a spolupráci, aby poznávali své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovali je spolu se získanými znalostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze.

Sídlíme v podkroví Základní školy TGM v Lomnici nad Popelkou.

Budova školy.