X

POZOR! - Škola uzavřena od 1.3.

Vážení rodiče a žáci,
z rozhodnutí Vlády ČR bude naše škola uzavřena od 1.3. po dobu tří týdnů. Více zde>>>
Právě připravujeme plán distanční výuky, který budeme od nastávajícího týdne realizovat. Prosím vyčkejte, budeme Vás brzy kontaktovat.
Pokud chcete s nami sledovat aktuální stav ve školství během nouzového stavu, dozvíte se více na www.msmt.cz

Poslední aktualizace: 27.02.2021

Vítejte na stránkách

Základní školy a základní školy speciální Lomnice nad Popelkou

Základní škola a základní škola speciální poskytuje základní vzdělávání žákům se zdravotním handicapem, jenž jim neumožňuje plně pojmout celou šíři teoretických vědomostí, znalostí a dovedností vyučovaných na základních školách běžného typu. Pro takové žáky jsou vypracovány dva ucelené vzdělávací programy podle hloubky daného handicapu, který je svými výstupy a plněním klíčových kompetencí připravuje na další stupeň vzdělávání, a tím jsou učňovské obory navazující na vzdělávací program školy.

Hlavním cílem je vést žáky k tomu, aby si osvojili potřebnou strategii k učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, jsou motivováni k tomu, aby se cvičili v účinné komunikaci a spolupráci, aby poznávali své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovali je spolu se získanými znalostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze.

Sídlíme v podkroví Základní školy TGM v Lomnici nad Popelkou.

Budova školy.