X

POZOR! - Změna rozvrhu od 30.11.

Vážení rodiče a žáci,
od pondělí 30.11. se bude učit podle řádného rozvrhu a to včetně odpoledních vyučování a školních klubů. Nadále ve školách platí zákaz zpěvu (Hv) a Tělocviku (Tv), proto bude místo těchto předmětů náhradní výuka nebo alternativní odpočinková činnost (vycházky, promítání).
Prosím sledujte dále stránky školy.

Desatero pokynů pro návrat do školních lavic

  1. Školní docházka je povinná, ale pokud budete mít teplotu, kašel nebo rýmu, zůstaňte doma a kontaktujte svého lékaře.
  2. Do školní budovy vstupujte v roušce, v šatně se rychle převlékněte, dezinfikujte ruce a odejděte do prostor naší školy.
  3. Ve škole se řiďte pokyny pedagogů, dbejte na hygienu a chraňte zdraví svoje i ostatních.
  4. Z důvodu častého větrání ve třídách si do třídy berte teplejší mikinu nebo svetr.
  5. Usaďte se ve své třídě, kde můžete odložit roušku.
  6. Před začátkem vyučování, o přestávkách ani po vyučování se nezdržujte ve společných prostorách jako je chodba, sborovna nebo záchodky.
  7. Před jídlem si vždy mýdlem omyjte ruce.
  8. Po vyučování odcházíte opět v roušce do šaten nebo do prostor školní jídelny.
  9. Ve školní jídelně dodržujte předepsané hygienické požadavky jako jsou rozestupy, dezinfikování rukou a stanovený zasedací pořádek.
  10. Pokud to počasí dovolí, budeme často chodit ven, proto mějte vhodnou obuv a oblečení do přírody.
Pokud chcete s nami sledovat aktuální stav ve školství během nouzového stavu, dozvíte se více na www.msmt.cz

Poslední aktualizace: 17.12.2020

Vítejte na stránkách

Základní školy a základní školy speciální Lomnice nad Popelkou

pf2021

Základní škola a základní škola speciální poskytuje základní vzdělávání žákům se zdravotním handicapem, jenž jim neumožňuje plně pojmout celou šíři teoretických vědomostí, znalostí a dovedností vyučovaných na základních školách běžného typu. Pro takové žáky jsou vypracovány dva ucelené vzdělávací programy podle hloubky daného handicapu, který je svými výstupy a plněním klíčových kompetencí připravuje na další stupeň vzdělávání, a tím jsou učňovské obory navazující na vzdělávací program školy.

Hlavním cílem je vést žáky k tomu, aby si osvojili potřebnou strategii k učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, jsou motivováni k tomu, aby se cvičili v účinné komunikaci a spolupráci, aby poznávali své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovali je spolu se získanými znalostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze.

Sídlíme v podkroví Základní školy TGM v Lomnici nad Popelkou.

Budova školy.