Informace

Současnost
  • V současné době má škola tři třídy, celkem 27 žáků.
  • Od školního roku 2017/2018 se žáci vzdělávají podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, jehož obsah je redukován dle možností žáků.
  • Velkou výhodou je snížený počet žáků ve třídě, většinou 6 - 12 žáků.
  • Snažíme se, aby žáci nezískávali vědomosti a dovednosti pouze ve škole v lavicích, proto organizujeme různé besedy, exkurze, vycházka a výlety…
  • Pro výuku využíváme většinou učebnice určené pro náš typ škol, především z nakladatelství Parta, Septima, TakTik, Hanami, D.B.Elkonin, Sfumato, ...
  • Při přestupu ze ZŠ je možné zařadit žáka do vyššího ročníku.


V základní škole se podle ŠVP vyučují tyto předměty:

Předmět Ročník
Český jazyk 1. - 9.
Anglický jazyk 6. - 9.
Matematika 1. - 9.
Prvouka 1. - 3.
Přírodověda 4. - 5.
Vlastivěda 4. - 5.
Občanská výchova 6. - 9.
Přírodopis 6. - 9
Dějepis 6. - 9
Zeměpis 6. - 9
Fyzika 7. - 9.
Chemie 9.
Informatika 3. - 9.
Hudební výchova 1. - 9.
Výtvarná výchova 1. - 9.
Pracovní činnosti 1. - 9.
Tělesná výchova 1. - 9.
Výchova ke zdraví 8. - 9.V základní škole speciální se podle ŠVP vyučují tyto předměty:

Předmět Ročník
Český jazyk 1. - 10.
Věcné učení 1. - 10.
Matematika 1. - 10.
Informatika 3. - 10.
Hudební výchova 1. - 10.
Výtvarná výchova 1. - 10.
Pracovní činnosti 1. - 10.
Tělesná výchova 1. - 10.
Výchova ke zdraví 7. - 10.

Kudy k nám?

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.