Poslední aktualizace: 16.03.2020

Ukázky DUM šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Autor: Lukáš Provazník
Tématický okruh: Informatika 6. - 9. ročník

Poř.č. Téma Anotace DUM
01. MS Word - Automatické tvary
02. MS Word - Dopis – text s jednoduchým formátováním
03. MS Word - Diplom – text s formátováním
04. MS Word - Rozvrh – tabulka
05. MS Word - Seznam žáků – strukturovaná tabulka
06. MS Word - Životopis – text formátovaný pomocí tabulky
07. MS Word - hypertextový odkaz
08. MS Word - Obrázky
09. MS Word - použití obrázku v dokumentu (samostatná práce)
10. Hardware – osobní počítač a jeho periferie
11. MS Word - použití obrazců v dokumentu
12. Hardware - počítač
13. Hardware – paměťová media
14. Software – programové vybavení počítače
15. Hardware – počítačové sítě
16. MS Word - ohraničení a stínování
17. MS Word - záhlaví a zápatí
18. MS Word - textové pole
19. MS Word - rovnice a symboly
20. Hardware a Software - test
21. MS Paint - Tvary
22. MS Paint - Tvary (dopravní značky)
23. MS Paint - Tvary (sklenička)
24. MS Paint – tematická kresba (obal knihy)
25. MS Paint – složené tvary (parník)
26. MS Paint a vyhledávání informací na Internetu (vlajky)
27. MS Paint - malovaná jména
28. MS Paint - Vesmír
29. MS Paint – Pavučina
30. MS Paint – Nástroj Tužka
31. MS Paint – nástroj Guma
32. MS Paint – nástroj Plechovka
33. MS Paint – Výběr a kopírování
34. Hardware – PC
35. Hardware – Stavba počítače
36. Služba Google Obrázky
37. MS Paint – nástroj Text
38. MS Paint – nástroj Kapátko
39. Software
40. MS Paint - Zkosení


Autor: Lukáš Provazník
Tématický okruh: Fyzika 7. - 9. ročník

Poř.č. Téma Anotace DUM
41. Statická elektřina
42. Magnet a kompas
43. Elektrický obvod
44. Elektromagnet
45. Elektromotor
46. Indukční cívka
47. Generátor
48. Transformátor
49. Větrná elektrárna
50. Vodní elektrárna
51. Tepelná elektrárna
52. Jaderná elektrárna
53. Elektrický obvod II.
54. Střídavý a stejnosměrný elektrický proud
55. Vedení elektrické energie
56. Zkrat
57. Baterie
58. Pojistka
59. Jistič
60. Zdroje elektrické energie


Autor: Jana Šidlichovská
Tématický okruh: Chemie 9. ročník

Poř.č. Téma Anotace DUM
61. Chemické prvky
62. Práce s Periodickou tabulkou prvků
63. Vzduch
64. Oxidy
65. Voda
66. Hydroxidy
67. Kyseliny
68. Nekovy
69. Soli
70. Dary naší Země
71. Ethanol
72. Plasty
73. Bílkoviny a tuky
74. Cukry
75. Keramika
76. Stavebniny
77. Pesticidy
78. Vitaminy a minerální látky
79. Léčiva a návykové látky
80. Zásady bezpečnosti práce s chemickými látkami


Autor: Lukáš Provazník
Tématický okruh: Informatika 5. - 7. ročník

Poř.č. Téma Anotace DUM
81. Násobení číslem 0
82. Násobení číslem 1
83. Násobení číslem 2
84. Násobení číslem 3
85. Násobení číslem 4
86. Násobení číslem 5
87. Násobení číslem 6
88. Násobení číslem 7
89. Násobení číslem 8
90. Násobení číslem 9
91. Násobení číslem 10
92. Římské číslice
93. Převody jednotek délky
94. Převody jednotek hmotnosti
95. Převody jednotek času
96. Převody jednotek objemu
97. Počítání s penězi
98. Dělení se zbytkem
99. Bod, přímka a úsečka
100. Tvary a tělesa
101. Sudá a lichá čísla
102. Písemné sčítání do 100
103. Písemné sčítání do 1000
104. Písemné sčítání do 10 000
105. Písemné odčítání do 100
106. Písemné odčítání do 1000
107. Písemné odčítání do 10 000
108. Písemné sčítání do 1000 bez přechodu přes desítky
109. Písemné sčítání do 10 000 bez přechodu přes desítky
110. Písemné sčítání do 1 000 000 bez přechodu přes desítky
111. Písemné odčítání do 1000 bez přechodu přes desítky
112. Písemné odčítání do 10 000 bez přechodu přes desítky
113. Písemné odčítání do 1 000 000 bez přechodu přes desítky
114. Grafický součet úseček
115. Grafický násobení úseček
116. Úhly – typy úhlů
117. Čtverec
118. Obdélník
119. Kružnice
120. Trojúhelník