Poslední aktualizace: 16.03.2020

Ukázky DUM šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

Autor: Alena Stará


Poř.č. Téma Anotace DUM
01. Season = roční období
02. Roční období - slovíčka na vybarvování
03. Roční období - křížovka
04. Křížovka – roční období
05. Slovní zásoba –opakování - kreslení
06. Velikonoce
07. Velikonoce
08. Slovní zásoba – čísla, nápoje
09. What is it?
10. There are
11. Slovní zásoba - hadi – barvy, čísla, zvířata, doprava
12. Slovní zásoba – čísla, sporty
13. Rozhovor – představení se
14. Příroda - křížovka
15. Slovní zásoba – město
16. Nakupování
17. Slovní zásoba – zvířata
18. Pozdravy
19. Barvy – úvod – 1. část
20. How are you? – Jak se máš?
21. Časování slovesa být
22. Barvy – úvod – 2. část
23. Práce se slovníkem
24. Barvy – úvod – 3. část
25. Časování slovesa nebýt
26. Časování slovesa být, nebýt
27. Barvy – vybarvování - slova
28. Měsíce v roce - podzim
29. Dny v týdnu
30. Barvy – vybarvování - motýl
31. Časové úseky - křížovka
32. Otázka Are you?
33. Ozázka Are you?
34. Ozázka Are you?
35. Barvy – přehled
36. Časování slovesa mít
37. Barvy - vybarvování (želva)
38. Sloveso mít – 3. osoba čísla jednotného
39. Časování slovesa být v záporu
40. Město - slovní zásoba (lehčí)
Město - slovní zásoba (těžší)
41. Procvičování slov malý-velký, kočka-pes
42. Vánoce
43. Merry Christmas! - vybarvování
44. Happy new year! - vybarvování
45. Christmas - hry se slovíčky
46. Porozumění textu
47. Měsíce v roce - zima
48. Jednoduché věty
49. Pozdrav, představení se
50. Near - far
51. Slovesa být – umět - moci – mít – muset - chtít
52. Boy - girl
53. Pozdravy, představování se
54. Slovní okruhy (animals, transport, colours, family, time, clothing)
55. Předložky on - under - in
56. Nakupování - křížovka
57. Opakování slovíček barvy - pozdravy
58. Must, mustn´t
59. Čísla 1 - 5
60. I would like...
61. Čísla 6 - 10
62. Měsíce v roce - jaro
63. Počítání do 10 a určování barev
64. Přivlastňovací zájmena my, her, his
65. Přivlastňovací zájmena my, our
66. Přivlastňovací zájmena my, your
67. Určování hodin
68. Čísla 11 - 20
69. Práce se slovníkem - vyhledávání slovíček pro tajenku
70. Zaměstnání
71. Měsíce v roce – léto
72. Měsíce v roce - opakování