Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/zsprakticka-lomnice.eu/www/projekty.php:4) in /var/www/zsprakticka-lomnice.eu/www/projekty.php on line 4
ZŠpr a ZŠsp Lomnice nad Popelkou

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/zsprakticka-lomnice.eu/www/projekty.php:4) in /var/www/zsprakticka-lomnice.eu/www/projekty/czpl.php on line 5
Poslední aktualizace: 21.09.2023

Poznej jiné, objev sebe

Projekt proběhl ve školním roce 2011 - 2012
PROJEKT „Poznaj innych, odkryj siebie - społeczna aktywizacja osób niepełnosprawnych polsko-czeskiego pogranicza"

Anotace projektu

V rámci přeshraniční spolupráce mezi českou stranou, zastoupenou městy Turnov a Lomnice nad Popelkou a polským městem Jawor, vznikl projekt se zaměřením na speciální školství.

Projekt je realizován od října 2011 do září 2012 a nabízí celou škálu aktivit, jejichž hlavním úkolem je výměna zkušeností a metod práce s dětmi a osobami s nejrůznějším druhem postižení, se zaměřením na inkluzivní trendy vzdělávání těchto žáků. Finální cílovou skupinou projektu jsou učitelé a žáci speciálních škol (Jawor, Turnov, Lomnice nad Popelkou).

Jedním z hlavních cílů projektu je vytvoření optimálního modelu, v němž se zobrazí komplex osvědčených prvků práce s dětmi se zdravotním postižením jak z polské, tak z české strany. Prostředkem k získání potřebných podkladů pro daný model bude realizace dvou celodenních workshopů, doplněných tematickými lekcemi pro učitele, dva dvoudenní integrační výjezdy učitelů s dětmi, kde se účastníci seznámí s kulturou, historií a přírodou v partnerské zemi, dále mezinárodní taneční festival zaměřený na osoby se zdravotním handicapem a výtvarná soutěž „Tvořivost nezná bariér“ se zapojením dětí obou partnerských stran.

Projekt si dále klade za cíl nastartovat dlouhodobou spolupráci, která by se realizovala i v průběhu dalších let, mohl by být první fází této etapy a poskytl by tak vynikající základnu pro další rozvoj aktivit zaměřených na integraci osob se zdravotním postižením na všech úrovních.

Výsledkem projektu pro českou stranu bude vedle konkrétních získaných poznatků od polského partnera srovnání s tuzemským prostředím, modifikování a rozvinutí relevantních zkušeností do podoby vzdělávacích metodických produktů, aplikovatelných v českých podmínkách.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu mezinárodní spolupráce na hranicích Česká republika - Polská republika pro období 2007-2013, státního rozpočtu a rozpočtu Euroregionu Nisa.

Celková hodnota projektu: 88 486,57 zł
Velikost dotace z ERDF (85%): 75 213,56 zł
Financování ze státního rozpočtu (10%): 8 848.66 zł
Vlastní příspěvek z veřejných zdrojů (5%): 4 424.35 zł

>> Pozvánka na taneční soutěž v Jaworu