Poslední aktualizace: 16.03.2020

Projekt EPP - Pomáhej pohybem

Nadace ČEZ

Děkujeme Nadaci ČEZ, že podpořila náš projekt částkou 60 000,- Kč a pomohla nám s vybavením relaxační místnosti, tzv. snoezellen. Finanční částka posloužila k pořízení technického vybavení relaxační místnosti a bude sloužit žákům se speciálními vzdělávacími potřebami k odbourávání impulzivity a ke snížení poruch pozornosti a nesoustředěnosti.

Nadace ČEZ vznikla v roce 2002 jako jedna z prvních firemních nadací v České republice. Každoročně podporujeme řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Oranžové schody pomáhají integrovat žáky a studenty se zdravotním postižením.

Více informací na www.nadacecez.cz.