Poslední aktualizace: 16.03.2020

Dva jsou víc než jeden

CZ.1.07/1.2.23/02.0016 

Projekt proběhl ve školním roce 2014 - 2015

Co z programu získají a co se v něm naučí?


Vzdělávací program zajišťuje ve spolupráci s naší školou Čmelák – Společnost přátel přírody a je hrazen z Evropských strukturálních fondů a z rozpočtu ČR.

Stránky sdružení Čmelák s materiály k projektu

Náklady vzdělávacího programu na 1 dítě jsou 10.000 Kč.
Váš syn či dcera budou mít vzdělávací program ZDARMA.

Napsali o nás v Lomnických listech

Ve středu 7. 1. 2015 se uskutečnila na zámku slavnost na závěr projektu „Dva jsou víc než jeden“, který probíhal od začátku školního roku. Zúčastnili se ho žáci 4.A základní školy a děti 1. stupně základní školy praktické. Celkem proběhlo 8 setkání, ve kterých se děti učily spolupracovat v týmu, navzájem si pomáhaly, poznávaly a zkoumaly přírodu, vytvářely výrobky z přírodnin, vyzkoušely si různá řemesla. Společnými silami také uklidily lesní paseku v Oboře. Tato činnost děti přímo nadchla a bylo vidět, že manuální práce je baví.
Celý projekt organizovala ekologická společnost Čmelák (Společnost přátel přírody) a děti tak vždy pracovaly pod vedením zkušených lektorů.
Projektu se zúčastnilo celkem 32 žáků se svými učitelkami. Na některá setkání byli pozváni i rodiče, pro které děti připravily pohoštění. Společně tvořili výrobky z vlny, pedigu a vyzkoušeli si i práci u kováře.
Projekt byl velmi přínosný pro všechny děti, a to , že se jim líbil, vystihuje věta: „A to už to je dnes naposledy?“