Poslední aktualizace: 10.11.2020

Vzdělávání na dálku


Vážení rodiče, milí žáci,
dne 30. října 2020 rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví o vydání mimořádného opatření, kterým se zakazuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zatím není jasné, jak dlouho potrvá nouzový stav a hygienická opatření, musíme počítat s delším časovým horizontem. Všechny potřebné informace se budeme snažit zveřejňovat na našich webových stránkách, prosím sledujte je.
Připravili jsme pro vás pro tuto dobu učební plán a tzv. výuku „Na dálku“, která je ze zákona povinná!

Zde jsou jednoduchá pravidla spolupráce:
  1. Úkoly prosím vypracujte do termínu uvedeném na pracovním listu a zašlete buď zpět emailem konkrétnímu vyučujícímu, Českou poštou nebo vložte přímo do schránky u hlavního vchodu školy.  Prosím neposílejte přes Messenger ani WhatsApp! Dotazy a nejasnosti vysvětlí vyučující a zadavatel pracovního materiálu (kontakt bude v emailu nebo na pracovním materiálu)
  2. Pokud jste zjistili, že vám doma chybí učebnice či pracovní sešity, nebojte se kontaktovat školu.
  3. K výuce je možné použít doporučené vzdělávací weby nebo cvičení a testy na webových stránkách. Více zde >>>
  4. Veďte prosím své děti k pravidelnosti v přípravě a dohlédněte na vypracování, plnění úkolů a odevzdání materiálů ke kontrole.