Poslední aktualizace: 13.8.2014

Historie

Historické prameny mapují existenci speciálního školství v Lomnici nad Popelkou již od roku 1932. Tehdy byla při obecné škole chlapecké zřízena pomocná veřejná třída. Třídním učitelem byl Bohumír Kozák. Třída čítala 15 až 20 žáků. V roce 1956 byla založena samostatná zvláštní škola. Jejím ředitelem se stal právě pan Bohumír Kozák. Roku 1963 ho vystřídal pan ředitel Václav Martínek. Škola měla v té době pouze jednu třídu.

V roce 1966 se ujala funkce ředitelky paní Marie Borůvková a od roku 1978 paní Mgr. Bohumíra Hejduková. Za jejich působení se škola co do počtu žáků rozrůstala. Od školního roku 1986 byli žáci rozděleni podle náročnosti učiva na dvě paralelní třídy. V tomto roce navštěvovalo školu 53 žáků, v zastoupení všech ročníků obou stupňů.

Ve školním roce 1993 - 1994 byla zřízena samostatná pomocná třída.

V roce 1996 se ředitelkou školy stala paní Mgr. Libuše Mikešová.

Pedagogický sbor.       Bývalé paní ředitelky Hejduková a Mikešová.      

Škola sídlila do roku 1997 střídavě v různých částech budovy základní školy T.G.M.. V uvedeném roce se přestěhovala na Karlov do ulice Za Školou, kde zůstala celých sedm let.

     

V únoru 2004 se škola opět vrátila do budovy základní školy T. G. Masaryka, kde pro ni byly vytvořeny samostatné prostory. Z původní půdy bylo vybudováno příjemné, důstojné a funkční prostředí, které do současné doby škola využívá.

Pohled ke sborovně.       Prostor před učebnami.       Prostor pro volný čas.       Učebna.       Učebna.       Učebna PC.       Cvičná kuchyně.       Cvičná kuchyně.

Od školního roku 2009 - 2010 je ředitelkou školy Mgr. Jana Šidlichovská.

Do života a vývoje školy se neodmyslitelně zapsali i pedagogové, kteří zde dlouhodobě působili. Mezi nejvýznamnější patří Mgr. Miloš Plachta, který se později stal ředitelem Gymnázia I. Olbrachta v Semilech, Julie Wendlová (dříve Tichá) a paní učitelka Alena Stará, která působí ve škole již od roku 1987 a 1.dubna 2014 byla oceněna Libereckým krajským úřadem za dlouhodobý pedagogický přínos během své 30leté praxe.
Ocenění 20 pedagogů libereckého kraje u příležitosti Dne učitelů 1.4.2014

Starosta města Lomnice nad Popelkou předává ocenění paní učitelce Aleně Staré.       Oceněná paní učitelka Alena Stará.      

V průběhu historie se několikrát měnil název školy. Nejdéle se nazývala Zvláštní škola Lomnice nad Popelkou, několik let Speciální školy Lomnice nad Popelkou. Současný název zní Základní škola praktická a Základní škola speciální Lomnice nad Popelkou.