Poslední aktualizace: 16.03.2020
Vzdělávácí plány a směrnice školy Rozpočet školy

Abrchiv (školní rok):

2018 / 2019 2013 / 2014 2012 / 2013 2011 / 2012 2010 / 2011 2009 / 2010

2008 / 2009

Dokument Stáhnout
Školní vzdělávací program Základní školy praktické
Školní vzdělávací program Základní školy speciální
Učební plán 1.stupeň ZŠ prakticka
Učební plán 2.stupeň ZŠ prakticka
Školní řád
Pravidla omlouvání zameškaných hodin
Klasifikační řád
Provozní řád školy
Plán autoevaluace
Zřizovací listina