Poslední aktualizace: 02.11.2022
Vzdělávácí plány a směrnice školy Rozpočet školy

Archiv (školní rok):

2022 / 2023 2021 / 2022 2020 / 2021 2019 / 2020 2018 / 2019

Dokument Stáhnout
Školní vzdělávací program Základní školy praktické
Školní vzdělávací program Základní školy speciální
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání podle §16 odst. 9
Učební plán 1.stupeň ZŠ prakticka
Učební plán 2.stupeň ZŠ prakticka
Školní řád
Školní řád - příloha 1.
Dodatek ke Školnímu řádu - distanční výuka
Pravidla omlouvání zameškaných hodin
Klasifikační řád
Provozní řád školy
Plán autoevaluace
Zřizovací listina