Poslední aktualizace: 24.11.2020

Desatero pokynů pro návrat do školních lavic

  1. Školní docházka je povinná, ale pokud budete mít teplotu, kašel nebo rýmu, zůstaňte doma a kontaktujte svého lékaře.
  2. Do školní budovy vstupujte v roušce, v šatně se rychle převlékněte, dezinfikujte ruce a odejděte do prostor naší školy.
  3. Ve škole se řiďte pokyny pedagogů, dbejte na hygienu a chraňte zdraví svoje i ostatních.
  4. Z důvodu častého větrání ve třídách si do třídy berte teplejší mikinu nebo svetr.
  5. Usaďte se ve své třídě, kde můžete odložit roušku.
  6. Před začátkem vyučování, o přestávkách ani po vyučování se nezdržujte ve společných prostorách jako je chodba, sborovna nebo záchodky.
  7. Před jídlem si vždy mýdlem omyjte ruce.
  8. Po vyučování odcházíte opět v roušce do šaten nebo do prostor školní jídelny.
  9. Ve školní jídelně dodržujte předepsané hygienické požadavky jako jsou rozestupy, dezinfikování rukou a stanovený zasedací pořádek.
  10. Pokud to počasí dovolí, budeme často chodit ven, proto mějte vhodnou obuv a oblečení do přírody.