Poslední aktualizace: 30.08.2021

Aktuality


Vloženo: 1.2.2022

Ředitelské volno 8.2.2022

Milí rodiče,
v úterý 8.2. vyhlašuji ředitelské volno z důvodu povinného vzdělávání pedagogických pracovníků, které z důvodu časové náročnosti nelze uskutečnit v jiném termínu.

Prosím o odhlášení obědů na tento den.

Mgr. Jana Hrychová, ředitelka školy


Vloženo: 12.12.2021

Ředitelské volno 21.-22.12.

Milí rodiče,
v pondělí 20.12. si s dětmi uspořádáme vánoční besídku, kterou zakončíme kalendářní rok ve škole. Konec bude v 11:30.
Na dny 21. a 22. prosince vyhlašuji ředitelské volno, na které navazují vánoční prázdniny.
Výuka tedy začne opět 3. ledna 2022.

S přáním krásných svátků a šťastného nového roku.

Mgr. Jana Hrychová, ředitelka školy


Vloženo: 2.12.2021

Změny výuky v týdnu 6.-10.12.

Milí rodiče,
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v Lomnici a nižšímu stavu pedagogického sboru, jsme nuceni zkrátit výuku. Proto bude v týdnu od 6.12. zrušeno odpolední vyučování. Žáci tedy končí dle rozvrhu v 11:30 nebo 12:25.

Mgr. Jana Hrychová, ředitelka školy


Vloženo: 22.10.2021

Změny výuky v týdnu 25.-29.10.

Milí rodiče,
v úterý 26. 10. bude přerušena dodávka proudu do naší školy (celodenní rozsah). V souvislosti s touto mimořádnou událostí bude výuka a provoz školy upraven následujícím způsobem.
Výuka do 11:30 hodin podle rozvrhu.
Budova bude předtopena, přesto vybavte prosím své děti vhodným teplejším oblečením a další svačinou.
Školní jídelna nemůže z výše uvedeného dúvodu zajistit stravování.
Třídní schůzky plánované na tento den je nutné zrušit, nový termín oznámíme po podzimních prázdninách.
Školní družina bude ráno v provozu.
Děkujeme za pochopení.
Připomínáme, že ve středu 27.10. a v pátek 29.10. jsou pak podzimní prázdniny.

Mgr. Jana Hrychová, ředitelka školy


Vloženo: 17.9.2021

Ředitelské volno

Na pondělí 27.9.2021 vyhlásila ředitelka školy Ředitelské volno.


Vloženo: 16.9.2021

Exkurze na Hvězdárnu

V pondělí 20.9. pojedeme na exkurzi do Hvězdárny Jičín.
Odjíždíme v 8:00 od školy a předpokládaný návrat je 11:30 ke škole.
Vše je zdarma.
Sebou svačinu, pití a přezůvky.


Vloženo: 30.8.2021

Informace pro rodiče a žáky

  Ministerstvo školství vydalo následující pokyny pro školy. Více zde.
Naše škola zahájí činnost v plném rozsahu, ale za dodržení stávajících podmínek.
1. Žáci se do odvolání budou testovat 2x týdně. Pokud žák odmítne testování, musí mít po dobu výuky nasazenou ochranu dýchacích cest.
2. Hlavním pravidlem je dodržování základních hygienických pravidel ( mytí a dezinfikování rukou, respirační hygiena atd.)

 
Pokyny pro provoz školy: 
 

S ohledem na vývoj situace se může stát, že  některé akce, aktivity a  výlety mohou být omezeny, zrušeny nebo případně v  celoročním plánu přesunuty na  jiný termín. Předem děkujeme za  pochopení. Aby bylo sníženo riziko nákazy, není žádoucí přítomnost cizích osob ve  škole. Proto žádáme rodiče, aby  vstupovali do  budovy jen v  nutných případech nebo po  předchozí domluvě. Vstup bude možný pouze s použitím ochrany dýchacích cest.

 
Modernizace prostor školy

V budově školy probíhá modernizace prostor a  zní vyplývající omezení pohybu po  budově. Je nutné dbát zvýšené opatrnosti, ze  strany žáků.
Vzhledem k omezení tělocvičen se budeme snažit žákům nabídnout alternativní možnosti (venku, prostory Střediska volného času) vše podle možností a  kapacity zmíněných prostor.

 
Zahájení školního roku

Nástup do školy proběhne jako v minulých letech, první školní den přivítáme žáčky společnou hodinou od  8:05 do  9:00.
Do školy budeme vstupovat vchodem k  našim šatnám (pod  jídelnou).
První školní týden od 2.9. do  pátku 3.9. věnujeme třídnickým pracím, rozdávání sešitů a  některých učebnic a  hlavně harmonizační činnosti, která  může pomoci žákům upevnit a  vyladit sociální vazby ve  třídě po  dlouhé a  nucené době odloučení.

                                                                                                         

Pedagogický tým školy


Vloženo: 30.8.2021

Harmonogram prvního školního týdne je následující:

středa 1. 9. - Slavnostní zahájení nového školního roku (konec v  9:00)
od 2. 9. do 3. 9. - výuka do 11:30

V dalším týdnu již bude probíhat výuka dle  rozvrhu, ale  bez odpoledního vyučování (konec v  11:30 nebo  12:25).
Rozvrhy budou vyvěšeny na Webu do konce týdne.