Poslední aktualizace: 16.03.2020

Aktuality


Vloženo: 15.11.2020

Výdej obědů

Od středy 18.11. budou moci žáci prezenčního vyučování využívat služeb školní jídelny.
Výdej obědů bude probíhat dle harmonogramu stanoveného vedením ZŠ TGM.
Konec vyučování bude v 11:30 a obědy budou vydávány od 12:00. Dohled do 12:00 bude zajištěn.


Vloženo: 31.10.2020

Otevření školy

Rozhodnutím Vlády ČR bude naše škola znovu otevřena. A to od středy 18. 11. 2020. Pokud dojde k nějakým změnám, budeme Vás informovat. Výuka bude zatím probíhat podle "Dočasných rozvrhů".


Vloženo: 31.10.2020

Uzavření školy

Od 2.11. dojde k uzavření naší školy podle vládního nařízení o uzavření speciálních škol zřizovaných podle § 16 odst. 9.
Výuka bude nadále probíhat distanční formou, jejíž formu se budeme snažit přizpůsobit možnostem žáků.
O změně stavu provozu školy vás budeme informovat na našich stránkách.


Vloženo: 19.10.2020

změna vstupu do školy

Od 20.10. do 23.10. budeme do prostor školy vstupovat přes výtah. Důvodem je dezinfekce a čištění prostor ZŠ TGM.
U výtahu se sejdeme vždy v 7:30, 7:45 a 8:00.


Vloženo: 13.10.2020

Škola zůstává otevřena

Jelikož je naše škola zřízena podle § 16 ODST. 9 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA, máme tyto výjimky:
1. Výuka může probíhat, ale vzhledem ke sníženému stavu pedagogů pouze do 11:30 a to splatností od 14.10.2020.
2. Děti nemusí nosit roušky v prostorách naší školy, ale jenom ve společných prostorách ZŠ TGM a školní jídelně.
3. Na druhém stupni nemusíme realizovat dělenou výuku, takže žáci budou do odvolání chdit stejně jako do posud.
4. Provoz školní jídelny je do 16.10. a dále je nejasný.

Stále ale platí, že dítě s příznaky respiračních choroby (rýma, kašel) nebo s teplotou do školy NESMÍ.
V opačném případě bude dítě odesláno neprodleně domů.


Vloženo: 9.9.2020

Roušky ve školách

Vzhledem k epidemiologické situaci v čR vydala Vláda čR nařízení o povinnosti nosit roušky v budovách a to s platností od 10. 9. 2020. Proto i ve společných prostorách školy (jako jsou chodby, jídelna, šatny) bude povinné nošení roušek. Při výuce ve třídách mohou žáci roušky odložit.


Vloženo: 1.9.2020

Informace pro rodiče a žáky

  Ministerstvo školství vydalo pokyny pro školy. Naše škola zahájí činnost v plném rozsahu, bez speciálních organizačních opatření, protože jsme momentálně v republikově v nulovém pásmu ohrožení. Hlavním pravidlem je dodržování základních hygienických pravidel ( mytí a dezinfikování rukou, respirační hygiena atd.) Podle další aktuální situace mohou být na základě nařízení krajské hygienické stanice opatření zpřísňována a doplňována. Sledujte prosím stránky školy, kde budeme aktualizovat údaje o vývoji situace. Uzákoněna je i varianta povinné výuky na dálku, ale jen v případě, že to hygienická situace bude vyžadovat.

 
Pokyny pro provoz školy: 
 

S ohledem na vývoj situace se může stát, že některé akce, aktivity a výlety mohou být omezeny, zrušeny nebo případně v celoročním plánu přesunuty na jiný termín. Předem děkujeme za pochopení. Aby bylo sníženo riziko nákazy, není žádoucí přítomnost cizích osob ve škole. Proto žádáme rodiče, abys vstupovali do budovy jen v nutných případech nebo po předchozí domluvě. Vstup bude možný pouze s použitím roušky.

 
Modernizace prostor školy

V budově školy probíhá modernizace prostor. Zcela uzavřen je suterén s učebnami dílen a prostor průchodu do tělocvičen a haly. Vzhledem k omezení tělocvičen se budeme snažit žákům nabídnout alternativní možnosti jak venku, v nabídce jsou například prostory Střediska volného času, solné jeskyně, případně tělocvičny v Orlovně, vše podle možností a kapacity zmíněných prostor. Základní i aktuální informace budou zveřejněny na stránkách školy.

 
Zahájení školního roku

Nástup do školy proběhne jako v minulých letech, první školní den přivítáme žáčky společnou hodinou od 8:05 do 9:00.
Do školy budeme vstupovat vchodem k našim šatnám (pod jídelnou).
Zahájení každodenní výuky bude opět od 8:05 hodin do 11:30.
První školní týden od 2. 9. do pátku 4. 9. věnujeme třídnickým pracím, rozdávání sešitů a některých učebnic a hlavně harmonizační činnosti, která může pomoci žákům upevnit a vyladit sociální vazby ve třídě po dlouhé a nucené době odloučení.
Vyučování podle rozvrhu včetně odpolední výuky zahájíme od pondělí 7. 9. 2020.


                                                                                                         

Pedagogický tým školy


Vloženo: 1.9.2020

Harmonogram prvního školního týdne je následující:

úterý 1. 9. - Slavnostní zahájení nového školního roku (konec v 9:00)
od 2. 9. do 4. 9. - výuka do 11:30

V dalším týdnu již bude probíhat výuka dle rozvrhu.

Rozvrhy budou vyvěšeny na Webu do konce týdne.