Poslední aktualizace: 15.09.2020

Projekt šablony II


Základní škola a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace, realizuje v období od 1.9.2020 do 31.8.2021 projekt s názvem Šablony II OP VVV pro ZŠ a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015068, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

V rámci projektu jsou realizovány aktivity zajišťující personální podporu školy, rozvoj žáků, další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Jsou to:

2.II/5 Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ

2.II/6d Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj

2.II/6h Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT

2.II/17d Klub pro žáky ZŠ - badatelský klub

2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

2.II/20 Projektové dny mimo školu i ve škole