Poslední aktualizace: 16.03.2020

Ukázky DUM šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Autor: Lukáš Provazník

Tématický okruh: Matematika 5. - 7. ročník

1   2   3   4  

Poř.č. Téma Anotace DUM
91. Násobení číslem 10
92. Římské číslice
93. Převody jednotek délky
94. Převody jednotek hmotnosti
95. Převody jednotek času
96. Převody jednotek objemu
97. Počítání s penězi
98. Dělení se zbytkem
99. Bod, přímka a úsečka
100. Tvary a tělesa